Ochado Setapak: Buy 1 FREE 1 Promotion

Ochado-Malaysia
Ochado Setapak: Buy 1 FREE 1 Promotion
Enjoy Buy 1 get 1 free promotion at Ochado Setapak !!!

Date: 25th, 26th & 27th November 2011
Time: 14:00 – 16:00 & 18:00 – 20:00

* See latest Promotion at Ochado
(Visited 1 times, 1 visits today)